Find vej: Forside » Artikler » Undgå nabostrid: 5 tips om hegn i skel

Undgå nabostrid: 5 tips om hegn i skel

Lagt på Billig-murer.dk den 12-04-2016 af Thomas


Der er forår i luften, og hus og have trænger måske til et grundigt tjek. Skal du også have nyt hegn, eller skal hækken studses, så træd varsomt over for din nabo. Her får du hegnslovens vigtigste regler fra advokat Rune Strøm Danvold fra Advodan.1. Hvor går skellet
Inden du går i gang med at plante ny hæk eller sætte nyt plankeværk op, bør du have helt styr på, hvor skellet går mellem din og naboens grund.

Skellets placering har fx betydning for, hvor du må placere en ny hæk. Hvis du og din nabo er i tvivl om, hvor skellet går, kan I forsøge at finde de gamle skelpæle mellem jeres grunde. I kan også kontakte en landinspektør. Hvis I efterfølgende er uenige om skellets placering, skal en såkaldt skelforretning afgøre sagen. I de fleste tilfælde dækker din forsikring omkostningerne til skelforretningen, herunder fx til advokathjælp og landinspektøren.

2. Hæk eller hegn
Vær opmærksom på, at når der tales om hegn, er det ikke kun et plankeværk eller en hæk. Hegnslovens regler gælder også, hvis du fx opsætter et rafteregn eller trådhegn, bygger en murstensmur eller planter en række af sammenhængende træer.

3. Hvad er fælles, eget og indre hegn
Der gælder forskellige regler, alt efter hvor hegnet er placeret i forhold til skellet. Både eget og indre hegn er placeret på din egen grund, mens et fælleshegn skal stå lige midt i skellet.

Eget hegn står oftest parallelt med skellinjen og er placeret mindre end 1,75 meter fra skellet. Inden du ændrer udseende på eget hegn, skal du følge hegnslovens regler.

Et indre hegn derimod følger enten ikke skellinjen eller står mere end 1,75 meter fra skellet. Så planter du fx en høj busk to meter fra skellet, er det ikke omfattet af hegnsloven, og du bestemmer selv højde og udseende. Dog skal du være opmærksom på naborettens almindelige regler, som fx siger, at træ og beplantning ikke må være til gene eller fare for personsikkerhed og bygningsskader.

4. Hvilke regler gælder for fælleshegn
Planlægger du og din nabo et nyt fælleshegn, må I selv fastsætte højde og udseende, og typisk skal I dele udgifter og vedligeholdelsesopgaver. Husk dog at tjekke, om der er servitutter for jeres grunde eller området, som sætter begrænsninger for jeres fælleshegn.

Er det bare dig, der gerne vil ændre på fælleshegnet, er der nogle regler, du skal overholde. Du skal fx være enig med din nabo først, inden du ændrer på hækken eller plankeværket mellem jeres grunde. Du må heller ikke klippe jeres fælles hæk så langt ned eller tynde den så meget ud, at hækken ikke længere giver læ.

5. Hvilke regler gælder for eget hegn
Selvom det hedder eget hegn, skal du stadig følge reglerne i hegnsloven. Hvis du fx planlægger at opsætte, fjerne eller ændre eget hegn, skal du varsle din nabo én måned i forvejen. Reglen om varsling gælder dog kun, hvis du og din nabo ikke deler et fælleshegn.

Hvis du opsætter et nyt hegn, må det ikke være mere til gene for din nabo end jeres fælleshegn – så det må eksempelvis ikke skygge mere for lys og udsigt, end fælleshegnet allerede gør.

Fakta om hegnsloven:
- Loven beskriver de rettigheder og pligter, som du og din nabo har i forhold til at opsætte og ændre både egne og fælleshegn.
- Servitutter i kommuneplaner, lokalplaner o.l. går forud for hegnslovens bestemmelser – det vil sige, at du altid bør tjekke eventuelle servitutter, inden du følger hegnslovens regler om fx højde og udseende på hegnet.
- Vær opmærksom på, at hegnsloven ikke gælder i Københavns Kommune.