Find vej: Forside » Artikler » Stående byggepanel skal sikre kvalitet

Stående byggepanel skal sikre kvalitet

Lagt på Billig-murer.dk den 16-10-2015 af Thomas


Dansk Byggeri er gået i spidsen for etablering af et såkaldt Stående Byggepanel, der skal være med til at sikre, at vi fremover undgår ulødige byggematerialer. Initiativet kommer på baggrund af den aktuelle sag om de fugtsugende MgO-pladerDen ulykkelige sag om anvendelse af MgO-plader som vindspærrer aktualiserer behovet for et permanent forum, der kan forholde sig til nye byggematerialer, nye konstruktioner samt nye måder at anvende byggematerialer på. Det mener direktør Michael H. Nielsen, Dansk Byggeri, som fremlagde forslaget på et møde i Trafik- og Byggestyrelsen, hvor erfaringer i forbindelse med den aktuelle sag om MgO-plader har været drøftet.

- MgO-sagen har vist, at der er behov for, at vi systematisk forholder os til introduktion af nye byggematerialer og anvendelse af byggematerialer i nye sammenhænge. Det kalder på handling, når en hel branche formår at anvende op mod én million kvadratmeter MgO-plader, før nogen fatter mistanke om, at disse saltholdige plader ikke er egnet som vindspærreplader i det danske klima, siger Michael H. Nielsen.

Dansk Byggeri peger på, at det er naturligt, at byggebranchen samles om selv at tage hånd om byggetekniske problemer i tilknytning til byggematerialer.

- Vi har tidligere oplevet lignende udfordringer med fx undertage, flade tage, eternittage og imprægnerede mursten. Og hver gang er der fulgt store omkostninger med til udbedringer samt et retsligt efterspil om, hvem der skal dække udbedringsomkostningerne. Det er naturligt, at branchen går foran med initiativer, der kan imødegå problemerne, siger Michael H. Nielsen.

Forslaget om et Stående Byggepanel blev fremlagt af Dansk Byggeri på et netop afholdt møde i Trafik- og Byggestyrelsen med repræsentanter fra byggeriets forskellige aktører. Et Stående Byggepanel skal have ansvar for at indsamle erfaringer med nye materialer og nye måder at anvende materialer på - men også iværksætte analyser for at imødegå serieskader.

Panelet bør ifølge Dansk Byggeri sammensættes af repræsentanter fra materialeproducenter og -leverandører, rådgivere og udførende, og det er i sagens natur oplagt også at inddrage centrale videninstitutioner som fx SBi, BygErfa og Byggeskadefonden.

- Når vi skal i gang med at fastlægge rammerne og organiseringen af et Stående Byggepanel, er det vigtigt, at vi også har for øje, at vi ikke forhindrer innovation og udvikling af nye materialer og konstruktioner. Arbejdet i et Stående Byggepanel må ikke blive en teknisk handelshindring, og der skal være balance mellem innovation, fri markedsadgang og sikkerhed omkring de byggematerialer og konstruktioner, der anvendes i byggeriet. Jeg håber, at vi kan fortsætte dialogen med Trafik- og Byggestyrelsen om, hvordan branchens arbejde kan sikre dette, siger Michael H. Nielsen og afrunder:

- Det handler i sidste ende om, at byggeerhvervet kan levere omkostningseffektive løsninger af god kvalitet, og som byggeriets kunder kan have tillid til.