Find vej: Forside » Artikler » Almene boliger ombygget uden genhusning

Almene boliger ombygget uden genhusning

Lagt på Billig-murer.dk den 27-07-2016 af Thomas


Det var efter grundig planlægning og med stor omhu, at Daurehøj Erhvervsbyg A/S gik i gang med renoveringen af 119 lejeboliger i Munkesøparken i Kalundborg. Det var nemlig et krav fra boligselskabet, at beboerne ikke skulle genhuses. Dette på trods af at deres køkkener skulle udskiftes med alt, hvad det indebærer af nye installationer til el, vand og afløb. Derudover skulle der etableres balanceret ventilation i alle boligerne.Udvendigt har de seks blokke fra 70’erne fået et facadeløft med lukning af altangange på den ene side og udskiftning af altaner på den anden side. På altansiden skulle de gamle facadepartier fjernes nænsomt, dels fordi de indeholdt asbest, dels fordi beboernes vægge skulle forblive intakte, så de nye altaner kunne monteres her. Arbejdet er udført i perioden fra sommeren 2015 til foråret 2016, og totalentrepriserne på henholdsvis køkkener og facadelukning løber samlet op i 31 mio. kr.

Under opstartsfasen var det ganske kort på tale, at lade beboerne genhuse i de ca. 14 dage, hvor køkkenet skulle udskiftes, hvilket naturligvis havde været mest praktisk for håndværkerne. Men hos Richard Poulsen, der er selskabsbestyrelsesformand for afdeling Munkesøparken, var genhusning ikke en mulighed. Dette begrunder han med, at bebyggelsen huser en del ældre beboere, hvoraf flere har hjemmehjælp flere gange dagligt. Nogle er syge og kommer sjældent ud, og dem ville boligselskabet ikke byde en genhusning. Dette har naturligvis givet udfordringer og krævet en del i forhold til koordinering, men ifølge Richard Poulsen, har der været et fantastisk godt samarbejde i byggeudvalget, og beboerne er fulde af ros for alles håndtering af forløbet og nyder de nye faciliteter.

Ken Jensen fra Daurehøj Erhvervsbyg var som byggeleder ansvarlig for, at alt arbejde blev udført med maksimal hensyntagen til beboerne. – Vi har været omhyggelige med at gennemgå varslingsbrevet sammen med beboerne forud for arbejdet, og vi har sikret os, at alle, der arbejdede i boligerne, opførte sig ordentligt. Dette har givet mange positive tilbagemeldinger, fortæller Ken Jensen.

For Daurehøj Erhvervsbyg har arbejdets vilkår impliceret større fokus på kommunikation og koordinering end normalt. Man har blandt andet koordineret med ejendomsfunktionæren, hvis en beboer havde brug for praktisk hjælp til blandt andet at rykke møbler rundt ved etablering af arbejdsområde i stuen. Der har også været løbende kontakt med hjemmehjælpen, så der eksempelvis ikke blev lukket for vandet på beboerens badedag.

Billedtekster:
Facaderne var anløbne på Munkesøparkens seks blokke fra 70’erne. Nu fremstår partierne med de klassiske røde mursten på bedste vis i kontrast til de nye hvide vinduer, den lysegrå facadebeklædning og de nye zinktagrender.
Beboerne nyder de flotte nye køkkener, nu hvor roen atter har sænket sig over Munkesøparken. Beboerne har været rigtig gode til at håndtere alt fra støvvægge til larmende håndværkere under hele forløbet med etablering af både køkkener og nye installationer til el, vand og afløb.