Find vej: Forside » Artikler » Præmie til tre byggeprojekter

Præmie til tre byggeprojekter

Lagt på Billig-murer.dk den 05-07-2016 af Thomas


Tønder Kommune har uddelt bygningspræmier for at påskønne og synliggøre den gode indsats for bygningskulturenEjerne af tre bygninger i Tønder Kommune er blevet belønnet med Tønder Kommunes bygningspræmie, fordi deres byggeprojekter er med til at sikre og styrke vores fælles bygningskultur.

Præmierne i de tre forskellige kategorier gik denne gang til VUC Syds nybyggeri i Tønder, FysioDanmarks klinik i Tønder og Toosbuys Torv i Bredebro ved ECCO.

Præmierne blev uddelt torsdag af formanden for kommunens Teknik- og Miljøudvalg, Bo Jessen, der sammen med sine udvalgskolleger var på besøg de tre forskellige steder i kommunen.

Uddelingen af kommunens bygningspræmie er en årligt tilbagevendende begivenhed, og Bo Jessen lagde ikke skjul på, at han igen i år har set frem til at komme rundt med præmierne.

- Jeg oplever, at modtagerne bliver glade for præmierne. Vi kommer godt nok ikke rundt med en stor sæk penge i A.P. Møller- eller Realdania-klasse. Målt i kroner og øre er niveauet en anelse mere beskedent. Men jeg oplever, at modtagerne værdsætter og påskønner den anerkendelse, der ligger i præmieuddelingen, og i Tønder Kommune værdsætter og påskønner vi også det gode arbejde for vores bygningskultur, sagde Bo Jessen bl.a. ved uddelingerne.

Udvalgsformanden tilføjede, at velholdte bygninger i byer og på land er en væsentlig del af vores kulturhistorie og dermed et stort aktiv for os alle sammen.

- Derfor er det vigtigt, at vi passer godt på vores ejendomme og tænker os godt om, når vi skal bygge nyt. Med den årlige præmieuddeling ønsker vi at anerkende og synliggøre de gode eksempler, sagde han.

Præmierne i de tre forskellige kategorier består af et messingskilt til ejendommen og 5.000 kr.

Kort om de tre præmierede bygninger

Kategori offentligt erhvervsbyggeri: VUC Syd Tønder, Plantagevej 37, Tønder
VUC er bygget som en del af Campus Tønder, der er en samling af uddannelsesinstitutionerne VUC, EUC Syd, Tønder Handelsgymnasium og Handelsskole og Tønder10 samt MIND FACTORY by ECCO.

Enhederne optræder nu som et samlet byggeri bestående af renoverede og ombyggede bygninger med tilføjelse af nybyggeri.

Den nyopførte VUC-bygning er placeret mellem de andre oprindelige uddannelsesinstitutioner og deres bygninger, faktisk midt på den tidligere Martin Hammerichsvej. VUC-bygningen danner derved bindeled mellem institutionerne, deres funktioner og undervisningsmiljø.

Begrundelse:
VUC-bygningen er i to tager og udvendigt beklædt med zink og farvet glas, samme materialer som går igen i nabobygningerne, og derved et det lykkedes at få en helhed over Campus Tønder. VUC-bygningen er visuelt og funktionelt en vigtig del af det samlede Campus og er med til at understrege Tønder som en moderne uddannelsesby.


Kategori privat erhvervsbyggeri: FysioDanmark Tønder, Fabriksvej 9, Tønder
Erhvervsejendommen er beliggende i industriområdet i den nordlige del af Tønder og er nu blevet omdannet til en klinik for fysioterapi "FysioDanmark Tønder".

Oprindeligt er bygningen en vinkelbygning fra 1970'erne i gule sten, som trængte til en renovering. Denne bygning er nu blevet renoveret, ombygget, tilbygget og fået ny funktion.

Der er blevet tilbygget en fløj beklædt med mørk eternit og med mørke vinduesrammer. De oprindelige bygninger er ombygget, og vinduerne er skiftet til vinduer med mørke rammer, således at der er en overensstemmelse mellem den nye fløj og de oprindelige bygninger.

Begrundelse:
Ved renoveringen og tilbygningen er der skabt en helhed ved kun at anvende få farver, og bygningen har derved fået et mere moderne og roligt udtryk, og sammen med de nye indvendige faciliteter er der nu en nutidig fysioterapi.


Kategori nybyggeri: Toosbuys Torv, Bredebro
Toosbuys Torv er beliggende i den vestlige del af Storegade op mod banen og består af en plads omkranset af fire bygninger i én eller to etager.

Bygningerne er opført i mursten og har partier med zinkbeklædning, grå pudset sokkel og tegltage. Bygningen i to etager har en udvendig træbeklædning. Bygningerne rummer butikker, en café og et museum. Ecco-butikken langs Storegade har adgang både fra torvet og Storegade.

Begrundelse:
Bygningerne omkring torvet harmonerer med hinanden og er holdt i en dæmpet farveskala. Skalaen på de enkelte bygninger er indbyrdes tilpasset, men samtidig tilpasset de øvrige bygninger i Storegade og afslutter Storegade på en rolig måde.

Butikscentret er med til at styrke udviklingen i byen.