Find vej: Forside » Artikler » Task Force har løst de fleste sager

Task Force har løst de fleste sager

Lagt på Billig-murer.dk den 03-06-2014 af Thomas

I sommeren 2012 indgik Dansk Byggeri en aftale med Egernsund Tegl om at oprette en Task Force, efter at Dansk Byggeris medlemmer havde registreret et større antal reklamationer på murværk opført med Heimdal-murstenen fra Egernsund Tegl. Task Forcen har i dag løst mange af sagerne Dansk Byggeri og Egernsund Tegl bekræftede med aftalen om at oprette en Task Force, at der var et problem, som branchen måtte forholde sig til. Task Forcen blev således oprettet med det formål at få sagerne løst på en konstruktiv og forsvarlig måde, der tilgodeså alle de involverede parters interesser. Også bygherrer, der ikke har brugt et medlem af Dansk Byggeri til at opføre murværket, kan benytte Task Force.

Task Forcen har i løbet af to år gennemført 188 besigtigelser af beskadigede ejendomme. 116 af disse er endt med et forlig, mens 52 sager er afsluttede uden, at et forlig har været muligt. I de resterende 20 sager foregår der på nuværende tidspunkt forhandlinger mellem parterne om en forligsmæssig løsning.

- En succesrate på næsten 70 % må siges at være tilfredsstillende, selvom Dansk Byggeri naturligvis helst så, at alle sager kunne afsluttes forligsmæssigt efter Task Force-modellen. Man må i den her sammenhæng forstå, at der er tre parter i en sag: Bygherre, murermester og Egernsund Tegl, der alle skal være enige, før et forlig kan opnås, siger advokat Johan Iversen Møller, Dansk Byggeri.

Task Forcen består af teknisk kyndige personer fra Dansk Byggeris Murersektion og Egernsund Tegl, der rykker ud og besigtiger berørte ejendomme. Også entreprenøren og bygherren har mulighed for at være til stede. Her giver Task Forcen i samråd med bygherren og entreprenøren forslag til, hvordan skaderne skal afhjælpes. Hvis bygherren kan acceptere løsningsforslaget, forhandler Egernsund Tegl og entreprenøren en aftale om fordeling af omkostningerne på plads ud fra en fordelingsnøgle aftalt mellem Dansk Byggeri og Egernsund Tegl.

- Task Forcen er det eneste alternativ parterne har til en opslidende og langvarig retssag, hvor omkostninger til skønsmand og advokater hurtigt kan vise sig at overstige udgifterne til at reparere det beskadigede murværk. I det lys bør alle parter seriøst overveje Task Forcen som mulighed, inden man anlægger en retssag, siger Johan Iversen Møller.

Problemerne giver sig udtryk i misfarvninger, afskallede mursten og dårlige fuger. I de seneste to år er der lavet tekniske undersøgelser og udarbejdet en række skønsrapporter. Problemet er grundlæggende forhøjet fugt i murværket. Udbedring af problemet vil afhænge af en konkret vurdering af det beskadigede murværk, idet der er stor forskel fra ejendom til ejendom på, hvor slemt murværket er beskadiget. I nogle tilfælde vil udkradsning af fuger og udskiftning af enkelte mursten være nok, mens der i andre tilfælde skal ske ommuring af beskadige facader.

- Det løsningsforslag, som Task Forcen kommer med, er baseret på en pragmatisk tilgang til problemstillingen og ikke nødvendigvis udtryk for det strengt juridisk korrekte resultat. Resultatet kan derfor være anderledes, end hvis parterne vælger at lade sagen løse via domstolene. Til gengæld tilbyder Task Forcen en relativt hurtig og billig løsningsmodel, som samtidig forhåbentlig gør, at alle parter efterfølgende kan være glade for resultatet, slutter Johan Iversen Møller.